főoldal
A beruházásról:

Jelen projekt meglévő és újonnan kialakított turisztikai elemek ötvözésével és egységes kínálatba emelésével, olyan - jelenleg a helyi kínálatban nem létező - attrakcióként jelenik meg, amelyben minden korosztály és érdeklődési kör megtalálja a neki szimpatikus elfoglaltságot. A projekt megvalósulásának helyszíne Gárdony Város közigazgatási területe, Agárd városrész. A projekt célja, hogy Gárdony város turisztikai attrakcióinak tematikus fejlesztésével egységes arculatot alkalmazva, olyan elsődleges turisztikai célpontot valósítsunk meg, amely egyszerre jelent lehetőséget minden korosztálynak és érdeklődési körnek. Ezáltal a helyi turisztikai szolgáltatásokat mind mennyiségileg, mind minőségileg fejlesztve, járuljon hozzá az egységes turisztikai arculat kialakításához, csökkentve a szezonális hatásokat és megteremtve a szezonon kívüli idegenforgalom feltételeit.

A projekt kapcsán olyan tematikus turisztikai fejlesztés valósul meg, amelynek során:

 • létrejön a Gárdonyi Géza Tematikus Sétány turisztikai út,
 • felújítjuk a Nádasdy Obeliszket,
 • megépül a Rönkvár,
 • megépülnek az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő külső wellness-és élménymedencéi.


Előzmények:

Gárdony Város Önkormányzatának fejlődési lehetőségei közül – tekintve földrajzi adottságait – egyik jelentős kitörési pontja a turisztikai és idegenforgalmi szegmens fejlesztése. A város jelentős bevételi forrása a meglévő turisztikai potenciál értékesítéséből származó saját bevétel és a turisztikai profilú vállalkozások által befizetett helyi adók. Ahhoz azonban, hogy ezt stabilan fenn tudja tartani, szükséges a meglévő elemek tematikus fejlesztése:

 • szükséges kiépíteni a szoros turisztikai szemléletű együttműködést a település összes szereplőjével,
 • szükséges irányzott fejlesztési elképzeléseket és koncepciókat alkotni, a helyi turisztika meghatározó irányító és alakító szervezeteivel (pl. Tourinform iroda, TDM szervezet),
 • szükséges a város, mint turisztikai csomag egységes megjelentetése és egységes arculattal történő értékesítése,
 • szükséges a meglévő turisztikai potenciálok egységes csomaggá történő alakítása, amely a turisztikai piacon olyan komplex kínálatként képes megjelenni, amely egyszerre nyújt lehetőséget korosztály szerinti célirányoknak, és egyszerre nyújt lehetőséget a kikapcsolódás különböző formáját keresőknek,
 • szükséges megvizsgálni a helyi adottságokat, és koncepciót kell alkotni, annak vonatkozásában, hogy mely turisztikai elemek lehetnek húzóelemek, azaz elsődleges turisztikai célpontok,
 • szükséges megvizsgálni, hogy a meglévő másodlagos turisztikai elemek, hogyan kombinálhatóak egységes csomagként elsődleges turisztikai elemekkel,
 • szükséges megvizsgálni, mely turisztikai potenciálok hiányoznak a település kínálatából,
 • szükséges megvizsgálni azt – lévén a tudatos tervezés, hogy mely meglévő turisztikai elemek nem képesek – még esetleg kombinált formában sem – a helyi turizmus részeseivé válni, azokat hogyan lehet a megfelelő irányba fejleszteni, vagy esetleg funkcióváltással, vagy kínálati portfólió módosítással és/vagy bővítéssel bekapcsolni a helyi vérkeringésbe.


Ütemezés:

A beruházás tervezett megvalósítása 2011. március 16. és 2012. április 30. között zajlik majd. A projekt megvalósítója Gárdony Város Önkormányzata, amely egy személyben nyújtotta be a pályázatot, biztosítja az önrész összegét, valósítja meg a projektet és vállalja a Támogatási Szerződés szerinti kötelező fenntartást.


Finanszírozás:

A projekt megvalósulása után az üzemeltető 100%-ban, minden esetben az önkormányzat, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő esetében azonban a gazdálkodási gyakorlat szerint az üzemeltetést az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. végzi majd, az önkormányzat irányítása, utasítása és ellenőrzése szerint. A projekt megvalósításához szükséges önrészt egy személyben, Gárdony Város Önkormányzata biztosította.


Várható eredmények:

A projekt megvalósulásának hatására Gárdony olyan egységes csomaggal lesz képes jelen lenni a turisztikai kínálat oldalán, amely hosszú távon erősíti a város stratégiai helyét, turisztikai potenciálját, lehetőségeit, közvetve pedig a helyi turisztikai szereplők lehetőségeit szélesíti ki, az idelátogató turisták tekintetében. A projekt eredményeképpen várhatóan évente 62 000 fő többlet látogató érkezik majd a turisztikai attrakció kapcsán, hét új munkahely létesül, amelyből négy munkahely női alkalmazottak számára fenntartott.